לכתבות, תגובות ושאלות, פנו אלינו בכתובת –

pickpook@gmail.com

עורכות:

אלונה שץ – Alona.Shatz@mail.huji.ac.il

נועה נוימרק – noa.neumark@mail.huji.ac.il