לרגל סיום הסמסטר אנו שמחות להעלות לאוויר את גיליון 58 של פקפוק.

כמו בכל גיליון, גם הפעם מוצגות כתבות בנושאים מגוונים, אולם נדמה כי כולן עוסקות באופנים שונים במפגש שבין אידיאלים של שוויון, עזרה הדדית ושיתוף פעולה, לבין הקשיים והלבטים העולים מתוך הניסיון להגשימם בפועל, בזירות חברתיות שונות.
כתבתה של נועה נוימרק בוחנת את המסרים המועברים בקמפיין "רוצה שווה יכולה" של ערוץ הילדים, ואת השאלות העולות בעקבותיו אודות סוגיות של העצמה נשית, חתירה לשוויון, והאופן בו יש לתווך את המאבק הפמיניסטי לדור העתיד. אלונה שץ מנתחת בכתבתה את הדיון הציבורי סביב סוגיית האיחוד של עיריית תל אביב ובת-ים, ובוחנת כיצד באמצעות שיח זה מבנות שתי הערים את זהותן, האחת אל מול השנייה. ליזה אידלמן מתארת את הלבטים, האתגרים והתובנות שחוותה במסגרת ההתמחות שערכה בקניה, כחלק מלימודיה בתכנית לפיתוח קהילות.
כמו כן, אנו שמחות להציג בגיליון זה את הכתבה התשיעית בפינתו של לירון שני "מסמני דרך", הפעם בשיתוף פעולה עם ד"ר אורית אבוהב, שממשיכה להוות ערוץ ייחודי למפגש עם מגמות עכשוויות ומרכזיות באנתרופולוגיה ובסוציולוגיה.
אנו מאחלות לקהל הקוראות והקוראים קריאה מהנה בגיליון.
עורכות פקפוק,
רתם ונופר