Author Archives: מערכת פקפוק

מאמערכת 55

לאחר תרדמת חורף קצרה ובניחוח הסמסטר החדש שבאוויר, אנו שמחות להוציא את הגיליון החדש של פקפוק, הגיליון ה-55 במספרו. כעורכות חדשות, במהלך העבודה על הגיליון התגלתה בפנינו העוצמה והמסירות שאפשרו את קיומה של המערכת קרוב לעשור.

החיים בזבל כואב לי הגב

מסמני דרך – האנשים שעושים את האנתרופולוגיה – כתבה שישית : גוף ומוות, אזרחות מרדנית, קיבוץ ואוטופיה והדגש האנתרופולוגי על השולי. יורם בילו על מל ספירו, נעה ונה על מרגרט לוק, טל שמור על ג'יימס הולסטון ואורי דונצין על יורם כרמלי. אז מי…

מאמערכת 54

גיליון זה הוא הגיליון אחרון בשנה האזרחית והראשון לשנה האקדמית. נקודת זמן מעניינת זו כמו מבקשת מאתנו לסכם את השנה שחלפה ולהביט קדימה אל השנה שבפתח. בזמן שחלף מאז פרסום הגיליון האחרון של 'פקפוק’‪, הספקנו לחוות מלחמה ולהתבשר על בחירות שבפתח. אירועים דומים…

דברי הספד לפרופ' בועז שמיר ז"ל

דברי הספד שנשאו פרופסור מיכאל שלו ופרופסור ורד וינצקי- סרוסי בהלוויתו של בעז.

מאמערכת 53

האם ניתן לדבר על כלכלה, דיור, מגדר, אוכלוסיות מוחלשות, אי שוויון, זהות או אתניות בישראל מבלי לשאול כיצד הנושא הישראלי-פלסטיני משפיע, מושפע, מעצב, מבנה ומובנה כל אחד מנושאים אלה?

השוק החופשי- על הפועלים השחורים של שוק מחנה יהודה

הניכור כאן בא לידי ביטוי בכך שאיננו פוגשים או רואים את מבצע השירות, והחפץ או השירות עצמו מובאים בפנינו במקרים רבים כאילו נוצרו מעצמם, ללא מגע יד אדם.

מאמערכת 52

השבועות האחרונים לא היו שקטים בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית. מספר אירועים הזכירו לנו שהאוניברסיטה אינה בועה של ידע ומחקר המנותקת מהמציאות הסוערת בה אנחנו חיים.

ארכיון