Author Archives: מערכת פקפוק

דברים לזכרו של מייק ענבר

עם היוודע דבר מותו של מייק ענבר ביקש פרופ' גד יאיר ממורו ומתלמידתו בעבר לכתוב כמה מילים לזכרו. על הדברים שלמטה מוסיף פרופ' יאיר כי אחת התרומות המעניינות של פרופ' ענבר למחקר הייתה על "הגיל השברירי" – גיל 6 עד 11, שבו ההצטלבות בין היסטוריה לביוגרפיה עשויה להיות משברית יותר ממה שחווים צעירים או מבוגרים יותר. יהא זכרו ברוך.

מאמערכת 56

הכתבות בגיליון הן פרי יצירתן של סטודנטיות במחלקה, בהווה ובעבר, והן נעות על פני טווח עניין רחב, מהתבוננות סוציולוגית ואנתרופולוגית על תופעות מסביבנו ועד חשיבה ביקורתית על מקומם של הסוציולוגיה ושל הסוציולוגים בחברה. הכתבות מגוונות בנושאיהן, כמו גם בסוג העדשה דרכה הן מתבוננות בעולם.

מאמערכת 55

לאחר תרדמת חורף קצרה ובניחוח הסמסטר החדש שבאוויר, אנו שמחות להוציא את הגיליון החדש של פקפוק, הגיליון ה-55 במספרו. כעורכות חדשות, במהלך העבודה על הגיליון התגלתה בפנינו העוצמה והמסירות שאפשרו את קיומה של המערכת קרוב לעשור.

החיים בזבל כואב לי הגב

מסמני דרך – האנשים שעושים את האנתרופולוגיה – כתבה שישית : גוף ומוות, אזרחות מרדנית, קיבוץ ואוטופיה והדגש האנתרופולוגי על השולי. יורם בילו על מל ספירו, נעה ונה על מרגרט לוק, טל שמור על ג'יימס הולסטון ואורי דונצין על יורם כרמלי. אז מי…

מאמערכת 54

גיליון זה הוא הגיליון אחרון בשנה האזרחית והראשון לשנה האקדמית. נקודת זמן מעניינת זו כמו מבקשת מאתנו לסכם את השנה שחלפה ולהביט קדימה אל השנה שבפתח. בזמן שחלף מאז פרסום הגיליון האחרון של 'פקפוק’‪, הספקנו לחוות מלחמה ולהתבשר על בחירות שבפתח. אירועים דומים…

דברי הספד לפרופ' בועז שמיר ז"ל

דברי הספד שנשאו פרופסור מיכאל שלו ופרופסור ורד וינצקי- סרוסי בהלוויתו של בעז.

ארכיון