Author Archives: מערכת פקפוק

מאמערכת 52

השבועות האחרונים לא היו שקטים בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית. מספר אירועים הזכירו לנו שהאוניברסיטה אינה בועה של ידע ומחקר המנותקת מהמציאות הסוערת בה אנחנו חיים.

מאמערכת 51

בין שיטוט באולמות הדיון לבין סריקה של אזור הכנס ניתן היה להבחין בהיעדרותה של אחת הקבוצות הדומיננטיות ביותר בנוף האקדמי של הסוציולוגיה בישראל – הרי היא הסטודנטים

 

איתי ארצי על "פסח, שבועות וסוציולוגיה לא סוציולוגית", מאת ישי פרלמן

'פקפוק', לתפיסתי, ביקש ליצור במה לכתיבה אקדמית אחרת. אנו מאפשרים לתלמידי כל התארים לפרסם כתבות קצרות יחסית שאינן מצריכות תהליך ארוך ומעמיק של מחקר

יעל פינדלר, ערן פסקל ואלומה קפטן על "סליחה, כמה זה אותנטיות?", מאת נופר גואטה

במה המאפשרת להם להתבטא ולפרסם כבר את צעדיהם הראשונים בתחום, לקבל משוב וללמוד תוך כדי עשייה.

לפקפק בעצמנו

מטרתנו אם כן, היא להמשיך להעמיק את הדיון הסטודנטיאלי במחלקה ולהרחיב את גבולות השיח הלגיטימי בה. לא זאת בלבד, אלא שביכולתנו ומחובתנו היום להפנות את המבט הביקורתי גם כלפי חוץ

מאמערכת 47

על אף שהאנתרופולוגיה נולדה בחטא, היא מנסה להתנער מעברה ככלי בידיהם של משטרים קולוניאליסטים. על אף שהתורה המרקסיסטית אומצה ועוותה על ידי משטרי דיכוי ברחבי העולם, כיום החוקרים בתחום זה פועלים בראש ובראשונה למען שיפור החברה ופעמים רבות עוסקים בקבוצות מוחלשות ופועלים למענן.

מאמרכת 46

פקפוק 2014-2013 יוצא לדרך, עם כמה שינויים מרעננים והרבה התרגשות באוויר. כמו תמיד, מרגש לראות כמה עד רחבה ואקלטקטית הסוציולוגיה.

ארכיון