Author Archives: מערכת פקפוק

מאמערכת 53

האם ניתן לדבר על כלכלה, דיור, מגדר, אוכלוסיות מוחלשות, אי שוויון, זהות או אתניות בישראל מבלי לשאול כיצד הנושא הישראלי-פלסטיני משפיע, מושפע, מעצב, מבנה ומובנה כל אחד מנושאים אלה?

השוק החופשי- על הפועלים השחורים של שוק מחנה יהודה

הניכור כאן בא לידי ביטוי בכך שאיננו פוגשים או רואים את מבצע השירות, והחפץ או השירות עצמו מובאים בפנינו במקרים רבים כאילו נוצרו מעצמם, ללא מגע יד אדם.

מאמערכת 52

השבועות האחרונים לא היו שקטים בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית. מספר אירועים הזכירו לנו שהאוניברסיטה אינה בועה של ידע ומחקר המנותקת מהמציאות הסוערת בה אנחנו חיים.

מאמערכת 51

בין שיטוט באולמות הדיון לבין סריקה של אזור הכנס ניתן היה להבחין בהיעדרותה של אחת הקבוצות הדומיננטיות ביותר בנוף האקדמי של הסוציולוגיה בישראל – הרי היא הסטודנטים

 

איתי ארצי על "פסח, שבועות וסוציולוגיה לא סוציולוגית", מאת ישי פרלמן

'פקפוק', לתפיסתי, ביקש ליצור במה לכתיבה אקדמית אחרת. אנו מאפשרים לתלמידי כל התארים לפרסם כתבות קצרות יחסית שאינן מצריכות תהליך ארוך ומעמיק של מחקר

יעל פינדלר, ערן פסקל ואלומה קפטן על "סליחה, כמה זה אותנטיות?", מאת נופר גואטה

במה המאפשרת להם להתבטא ולפרסם כבר את צעדיהם הראשונים בתחום, לקבל משוב וללמוד תוך כדי עשייה.

ארכיון