Author Archives: נועה הוכברג

תלמידת מוסמך במחלקה לסוציולוגיה, כותבת על חוויה של בוגרי תנועות נוער מהפריפריה בשנת השירות

מעשה בשלושה דימויים – גברים מדמים עירום נשי

עירום, המצב שנמצא מתחת לבגדים. על הציר שבין עירום וכיסוי פועלים נמרצות משטרי הצניעות והאופנה, הכבוד והיוקרה, היעילות והפיתוי, הלגיטימציה והביזוי. עירום ומבט, שתי מילים שהמפגש ביניהן יוצר משאב פוליטי. כשים עמרני הפשיט את איילת שקד בקיץ הקודם הציג ים עמרני, אז סטודנט…

ארכיון