Author Archives: אוראל ב. עמנו

לדבר "מדעית": על היחסים בין מדע וחברה

שלום ונעים להכיר, במסגרת כנס הדוקטורנטים/ות אשר התרחש לאחרונה במחלקה, התבקשתי לכתוב מספר מילים על עבודתי בשפה מתומצתת ו"נגישה". חשיבותה של הבקשה, שספק אם אצליח לעמוד בה בלא גמגום, מהווה נדבך חשוב בעיני בכל מה שקשור לתפיסה הרפלקסיבית של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה כלפי עצמן…

ארכיון