Emojim All the People

לא היה זה מוצאי שבת רגיל, שכן אף אחד לא חזה את הקצר, שעם שאלה אחת הפיל את משכננו והאפיל את הסלון. בעודי יושבת על הספה, נושמת לסירוגין בין צלצול להודעה, בת דודתי, ג'ינג'ית שכבר יודעת משהו על העולם, העלתה בפני את הסוגיה הקשה מכל – למה אין אימוג'י ג'ינג'י? הסתכלתי עליה בתדהמה, לא האמנתי שזה מה שבאמת מפריע לה, מנגד לעובדה שעדיין אין אימוג'י של פלאפל.

פנים חדשות במחלקה – ד"ר יעל ברדה

בפינה המתחדשת "פנים חדשות במחלקה" נכיר הפעם את ד"ר יעל ברדה – חברת סגל חדשה במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. ד"ר ברדה חוקרת רבת פעלים; ירושלמית מלידה, משפטנית, סוציולוגית, אקטיביסטית ופעילה לשינוי חברתי. כיום ברדה שוקדת על ספרה הבא, שיעסוק בנושא הדוקטורט שלה על המורשת הקולוניאלית וזיכרון אדמיניסטרטיבי.

דברים לזכרו של מייק ענבר

עם היוודע דבר מותו של מייק ענבר ביקש פרופ' גד יאיר ממורו ומתלמידתו בעבר לכתוב כמה מילים לזכרו. על הדברים שלמטה מוסיף פרופ' יאיר כי אחת התרומות המעניינות של פרופ' ענבר למחקר הייתה על "הגיל השברירי" – גיל 6 עד 11, שבו ההצטלבות בין היסטוריה לביוגרפיה עשויה להיות משברית יותר ממה שחווים צעירים או מבוגרים יותר. יהא זכרו ברוך.

מאמערכת 56

הכתבות בגיליון הן פרי יצירתן של סטודנטיות במחלקה, בהווה ובעבר, והן נעות על פני טווח עניין רחב, מהתבוננות סוציולוגית ואנתרופולוגית על תופעות מסביבנו ועד חשיבה ביקורתית על מקומם של הסוציולוגיה ושל הסוציולוגים בחברה. הכתבות מגוונות בנושאיהן, כמו גם בסוג העדשה דרכה הן מתבוננות בעולם.

בני שבט מיטנדוטס: יומן שדה

שבט זה ידוע בדפוסי קדושה אבסולוטים, ביזארים ואינדיבידואלים המתקיימים דרך מערכת קידוש טוטם פרטני. פעולת הקדושה של הטוטם היא אינטנסיבית ביותר ויכולה ללמד על דתיותה הפאנטית של חברה כה לא מפותחת מזן זה. הואיל ובני השבט נוטים לקדשו במרבית זמנם, ואלו נמשכים במשך רוב שעות היום לפי חלוקה אותה עדיין לא פיצחתי.